Darwin jeugd: avontuur en intelligentie

Darwin jeugd: Darwin groeide op in Engeland
Darwin jeugd: we kunnen wel stellen dat Charles Darwin zijn intelligentie en manier van denken niet van een vreemde had. Charles Darwin groeide op op het platteland van Engeland. Zijn grootvader aan vaders zijde was arts, filosoof en dichter: op zijn zachts gezegd een getalenteerde man dus. Zijn andere grootvader was een gegoede industrieel: een man met zakeninstinct en een sterke overredingskracht. Charles Darwin lijkt dus wel een combinatie van zijn grootvaders te zijn. Laten we hier bij nemen dat zijn vader een vrijdenker was die op zijn eigen manier met het geloof omging en dan wordt al helemaal duidelijk hoe Darwin open heeft kunnen staan om tot zijn theorieën te komen. Met een streng gelovige opvoeding had dit nooit gekund. Op zijn achtste kwam zijn moeder te overlijden en moest Charles naar een kostschool. Hier leerde hij voor zichzelf op te komen en hoe hij zijn eigen zaken moest regelen. Darwin jeugd: grote intelligentie, zelfstandigheid, avontuurlijkheid en een stuk ondernemerschap zijn de redenen waarom darwin nog steeds actueel is.