Evolutie Darwin

Evolutie Darwin belachelijk gemaakt

Vandaag de dag is het algemeen bekend dat wij mensen afstammen van dezelfde soort als de apen, maar dit was niet altijd zo. In 1859 werden Darwin en zijn boek ”On the origin of species” hard uitgelachen door de gehele samenleving. Darwin was gek! Niemand geloofde dat de mens een voorouder kon delen met de aap. Evolutie Darwin en zijn werk werden belachelijk gemaakt. Darwin was als wetenschapper mee op het schip de Beagle gegaan, dat onder andere naar Madagaskar vaarde en had vier jaar lang de dieren op de plekken waar hij kwam bestudeerd.

Hij maakte overal aantekeningen van en vergeleek soorten die op elkaar leken. Dit leidde hem tot de evolutietheorie, die vandaag de dag als de absolute waarheid wordt gezien in de wetenschap. Zijn boek over evolutie publiceerde hij pas twintig jaar na zijn reis. Ja, hij nam zeker zijn tijd! 126 Jaar na zijn overlijden, heeft de kerk van Engeland zich verontschuldigd tegenover Darwin.

“The Church of England owes you an apology for misunderstanding you and, by getting our first reaction wrong, encouraging others to misunderstand you still,” staat er in de verontschuldiging. Het is voor elke natuurwetenschapper een opluchting dat evolutie Darwin toch zijn gelijk heeft gekregen. Hij heeft grote stappen gezet in hoe wij de wereld om ons heen zien, en hoeveel wij ervan begrijpen, en blijft tot op vandaag de dag wetenschappers inspireren met zijn doorzettingsvermogen.